Juridisch Engels
Wij willen productief zijn
“Ieder jaar botsen we bij de aanwerving van junior profielen op hetzelfde probleem. De kwaliteit en snelheid bij het uitvoeren van essentiële taken in het Engels volstaan niet. Denk maar aan klantencontacten, contracten of zelfs e-mails. Onze senior profielen moeten dan tijd investeren in het opleiden van de nieuwkomers, terwijl we hen net niet kunnen missen.”
Ik wil voorbereid zijn
“Tijdens onze studies krijgen we wel een vak juridisch Engels, maar alles is enorm theoretisch. Als je dan hoort wat ervaren advocaten en juristen te zeggen hebben, besef je eigenlijk dat wat we gezien hebben totaal niet aangepast is aan wat kantoren of bedrijven écht zoeken en verwachten.”
Ik wil betrouwbaar zijn
“We zorgen ervoor dat we van alles op de hoogte zijn: het laatste wetsvoorstel, procedures. We mogen geen enkele fout maken. Onze kennis is de steunpilaar voor onze cliënten. Toch stel ik me vaak de vraag of ons taalgebruik even betrouwbaar en up-to-date is als onze kennis.”
Ik wil presteren
“Ik vind persoonlijk niet dat ik een hoger niveau juridisch Engels nodig heb. Iedereen verstaat mij en vice versa. Daarbij zijn de meeste cliënten ook geen native English speakers. Ik wil echter wel de beste zijn, zodat mijn klanten weten dat ze enkel de hoogste kwaliteit kunnen verwachten bij mij.”
TOLES CENTRUM BELGIË
Als officieel TOLES centrum, bereiden wij bij Hello Languages (aspirant-) advocaten en juristen voor op het accuraat gebruik van Engels in de juridische sfeer. Dit kan aan de hand van TOLES of aan de hand van maattrajecten die aangepast worden aan de dagelijkse realiteit van het kantoor/bedrijf.

TOLES staat voor Test of Legal English Skills en is opgesteld op vraag van één van ‘the big five’ zodat zij kandidaten beter konden testen op hun capaciteiten op vlak van juridisch Engels. Na verloop van tijd is de oprichtster afgesplitst van Cambridge University om zich meer op de professionele kant van het juridisch Engels te richten dan op de academische kant. Hierna richtte de internationale organisatie zich tot de International Division of the Law Society of England and Wales, waarvan wij nu lid zijn, om zowel het materiaal, het examen als de opleidingen up to date te houden.

In ons centrum, te Antwerpen, is het dus mogelijk om deze test af te leggen en te laten verbeteren door onze examinatoren te Cambridge. Voorbereidingen op het examen kan aan de hand van onze handboeken in zelfstudie of onder de vorm van een cursus. Deze lessen kunnen doorgaan in Antwerpen of on site. Veel van de bedrijven en/of studenten die bij ons komen bevinden zich bijvoorbeeld in Brussel, Leuven, Gent, Luik of Genk en krijgen les ter plaatse. Soms komen er zelfs professionals vanuit Nederland om een opleiding te volgen over de finesses van de Engelse taal in Intellectual Property (IP).

Trainingen op maat die niet zozeer bedoeld zijn als voorbereiding op een examen, maar die compleet aangepast zijn aan de noden van het bedrijf of advocatenkantoor in kwestie, zijn ook mogelijk en worden opgesteld in samenspraak met ons hoofdkantoor, Cambridge Law Studio.

Voor meer informatie over onze opleidingen juridisch Engels, surf naar legalenglish.be of contacteer ons.

Lees ook zeker het artikel dat over ons verscheen in de Juristenkrant en LegalWorld van Wolters Kluwer!

Meer informatie
over een training op maat?
SUCCESVERHALEN
Wat zeggen onze klanten?

Officiële taalpartner van Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen voor innovatieve taalopleidingen & -consultancy.

X